Elektrikli mehaniki Zebra rolikli körleri ölçemek üçin ýasalan dürli keşdeli Zebra körleri

Gysga düşündiriş:

Model: XH

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

0E6A1718

Bu XH matanyň häsiýeti, kölegeli 100% kölegeli mata bolmagy we nagyşlarynyň hemmesi nagyşlanan we hemmesi gül. Açylandygyny ýa-da ýapylandygyny görüp bilersiňiz. Nagyşlanan nagyşlar adamlara rahat we rahat duýgy berýär. Ulanylýan ýerler esasan okuw otaglary, ýatylýan otaglar, ýaşaýyş otaglary we ş.m.

XH matanyň dört görnüşi bar. Fon reňki nagyşly nagyşdan tapawutlanýar we gül nagşy, perde bezegi üçin ilkinji seçim bolan ýumşak mata bilen gülleýär.

XH

Önümiň ulanylyşy

0E6A1709
0E6A1711

Bu XH matanyň nagşy gülleriň güllemegidir, şonuň üçin hem gabat gelýän matanyň ýumşaklygyna we ýüplügiň nepisligine uly ähmiýet berýäris. Nagyş bölegi ussatlykda örän nepis, monoton fon reňkine bezegler goşulýar we fon reňkiniň reňkini saýlamak hem görmek tejribesini gaty amatly edýär.

Dürli perde esbaplary adamlara dürli duýgulary berýär. Aspectshli tarapdan seredeniňde, ulanmagy saýlaýan gapak, aşaky çybyk, tegelek turba we ş.m. diňe bir hil, gurluş, ulanylyş duýgusy, görünmek we duýmak we ş.m. enjamlaşdyrylan ýüp ulgamy bilen bilelikde berler. siz täze tejribe.

0E6A1702
0E6A1703
0E6A1707
0E6A1708

Dürli perdelere gabat gelmek üçin dürli çyzgylar gerek, şonuň üçin üç dürli çyzgy, aç-açan çyzgy, ak POM çyzgy, demir çyzgy bilen üpjün edip bileris, eger perdeleri has amatly ulanmak isleseňiz, simsiz Perdeler we elektrik perdeleri hem berip bileris.

Zebra körleri tehniki parametrleri

Marka ady SISHENG
Gelip çykyşy CN (gelip çykyşy)
Önümiň ady Zebra körler (XH)
Nusga Gorizontal
Material 100% poliester mata
Custöriteleşdirilen ululyk Iň giňligi: 3m; Maks beýikligi: 4m
Reňk Modeller hökmünde
Açmak we ýapmak usuly  Upperokarky we aşaky Bi bölünişigi Açyk
Gurnama görnüşi Daşarky gurnama / Gapdal gurnama / Gurlan / Şift gurmak
Işleýiş Bellenen: Gollanma; Meýletin: Motorly
Üçin ulanylýar Islendik sahna
Function Kölege; Bezegli
Bukja Içinde PVC guty we daşynda karton guty
Eltip bermegiň wagty Kör etmek üçin 1-3 gün, çaga dogurmak üçin 4-7 gün töweregi
Eltip bermek usuly FEDEX / UPS

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habarnamamyza ýazylyň

  Önümlerimiz ýa-da bahalandyryjylarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  Bizi yzarla

  sosial mediýamyzda
  • sns01 (1)
  • sns02 (1)
  • sns03 (1)
  • sns05