Qualityokary hilli Zebra rolikli akylly awtomatiki 100% poliester penjire perdelerini kör edýär

Gysga düşündiriş:

Model: 5G

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

0E6A0458

SG matasy ýeňil süzgüç görnüşidir we kölegäniň derejesi takmynan 65-75%. Bu mata ýokary çykdajyly öndürijilik bilen häsiýetlendirilýär, mata we ýüplük gaty näzik, ýalpyldawuk, drape güýçli we matanyň ýagtylyk geçirijiligi gowy. Lightagtylygy erkin sazlap bolýar we köplenç okuw otaglarynda, otaglarda, mekdeplerde, kitaphanalarda we ş.m. ulanylýar.

SG matasy jemi 5 reňk saýlap biler, köpüsi pes doýma bilen has ýeňil reňk bolup, adamlara rahat görmek mümkinçiligini berýär.

SG

Önümiň ulanylyşy

0E6A0770
0E6A0781

SG matasyny suratdan onuň ýüzüniň gyrmyzy, ýöne şol bir wagtyň özünde ýalpyldawukdygyny görmek bolýar. Perdäni aşak çekeniňizde, perdäniň çyzgysy görnüp dur, mata tekiz, ýumşak duýulýar we güýçli howa geçirijiligi we ýeňil geçirijiligi bar.

Perdeleri berk hil taýdan gözden geçirenimizden soň, perdeleri has owadanlaşdyrýan, şeýle hem perdeleriň ýük göterijiligini we zeper ýetmegini ýokarlandyrýan dürli aksesuar materiallaryndan alýumin garyndysyny saýladyk.
Çyzgynyň kartoçkasy optimallaşdyrylýar, arkan dykylmagy hadysasy ýüze çykmaýar we ulanmak duýgusy has gowudyr.

0E6A0791
0E6A0756
0E6A0760

Müşderileriň isleglerini göz öňünde tutup, çyzgylary sazlaýarys. Perdeler, ak POM çyzgylar, aç-açan çyzgylar we demir çyzgylar bilen gabat gelýän üç dürli çyzgy bar. Şeýle hem, elektrik perdeleri we simsiz perdeler bilen üpjün edýäris. Müşderi üçin dürli wariantlar bar.

Zebra körleri tehniki parametrleri

Marka ady SISHENG
Gelip çykyşy CN (gelip çykyşy)
Önümiň ady Zebra körleri ýeňil süzmek (SG)
Nusga Gorizontal
Material 100% poliester mata
Custöriteleşdirilen ululyk Iň giňligi: 3m; Maks beýikligi: 4m
Reňk Modeller hökmünde
Açmak we ýapmak usuly  Upperokarky we aşaky Bi bölünişigi Açyk
Gurnama görnüşi Daşarky gurnama / Gapdal gurnama / Gurlan / Şift gurmak
Işleýiş Bellenen: Gollanma; Meýletin: Motorly
Üçin ulanylýar Islendik sahna
Function Kölege; Bezegli
Bukja Içinde PVC guty we daşynda karton guty
Eltip bermegiň wagty Kör etmek üçin 1-3 gün, çaga dogurmak üçin 4-7 gün töweregi
Eltip bermek usuly FEDEX / UPS

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habarnamamyza ýazylyň

  Önümlerimiz ýa-da bahalandyryjylarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  Bizi yzarla

  sosial mediýamyzda
  • sns01 (1)
  • sns02 (1)
  • sns03 (1)
  • sns05