Zawod gezelenji

Körleriň hiline, matanyň hiline ajaýyp gözegçilik, kör ölçeglerine we aksesuarlaryň hiline berk talaplarymyz bar. Her bir işgär aç-açan zähmet bölünişi, matalary kesmek, relsleri kesmek, esbaplary ýygnamak, örtük gaplamak we haryt daşamak bilen öz borçlaryny ýerine ýetirýär. Netijeli önümçilik we harytlary eltmegiň tizligi bilen işiň görnüşleri gaty düşnüklidir.
Geljege umyt baglap, asyl önümleriň hilini saklamak bilen, Sişeng täze önümleri tapmagy we ösdürmegi dowam etdirer. Innowasiýa biziň esasy pelsepämizdir, pudagyň ösmegine kömek ediň we perde pudagynda öňdebaryjy bolmaga çalyşyň.

Maşyn suraty

sx
sx1
sx2

Mata we körler suraty

sx3
asdasda
sadsadad

Habarnamamyza ýazylyň

Önümlerimiz ýa-da bahalandyryjylarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
  • sns01 (1)
  • sns02 (1)
  • sns03 (1)
  • sns05