Custöriteleşdirilen Zebra körleri uzakdan dolandyrylýan motorly suw geçirmeýän Zebra kölegeleri

Gysga düşündiriş:

Model: S3

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

0E6A0485

S3 perdesi, kölegeli derejesi 70-80% bolan ýarym kölegeli mata. Howanyň geçirijiligi gowy we ultramelewşe şöhlelerini netijeli bloklap bilýär. Tebigy ýagtylygy erkin sazlap, ýarym ýapyk ýagdaýda günüň lezzetini alyp bilersiňiz. Okuw otaglarynda, aşhanalarda we ş.m. ulanylyp bilner.

S3 matasynyň dürli sahnalarda bezeg islegleriňizi kanagatlandyryp bilýän açykdan garaňkylyga çenli jemi 7 reňk bar. Suw geçirmeýänligi sebäpli, bu mata adaty ýarym kölegeli matalardan birneme galyň we kölegeli beýikligi talap etmeýär, ýöne gizlenmeli.

S3

Önümiň ulanylyşy

0E6A0704
0E6A0709

S3 matasynyň ýumşak ýalpyldawuk we atlas gurluşy bolup, adamlara ýumşak we owadan duýgy berýär. Özboluşly nagyş dizaýny bezegde rahatlyk duýgusyny berýär. Perde ýapylanda diňe bir perde däl, eýsem öý bezegi hem bolýar.
Professional mata kesmekden we perdäniň hilini barlamakdan soň, perdeleriňizde näsazlyklar, kemçilikler we beýleki meseleler bolmaz.

Saýlaýan esbaplarymyz, perdelerimiziň hilini üpjün edýän, olary güýçlendirýän we uzak wagtlap ulanyp boljak örtük, aşaky çybyk, içerde goýlan tegelek çybyk we ş.m. ýaly alýumin garyndysyndan ýasalýar. Ulag wagtynda perdeleriň zaýalanmazlygyny üpjün etmek üçin diňe bir matalaryň hilini däl, eýsem perdeleriň umumy hilini hem üpjün edýäris.

0E6A0713
0E6A0711
0E6A0716

Üç dürli perde çekiş ýüpleri, ak POM çyzgy monjuklary, aç-açan çyzgy monjuklary, demir çyzgy monjuklary bilen üpjün edip bileris, elektrik perdeleri ýa-da simsiz perdeler gerek bolsa, üpjün edip bileris.

Zebra körleri tehniki parametrleri

Marka ady SISHENG
Gelip çykyşy CN (gelip çykyşy)
Önümiň ady Zebra körleri ýeňil süzmek (S3)
Nusga Gorizontal
Material 100% poliester mata
Custöriteleşdirilen ululyk Iň giňligi: 3m; Maks beýikligi: 4m
Reňk Modeller hökmünde
Açmak we ýapmak usuly  Upperokarky we aşaky Bi bölünişigi Açyk
Gurnama görnüşi Daşarky gurnama / Gapdal gurnama / Gurlan / Şift gurmak
Işleýiş Bellenen: Gollanma; Meýletin: Motorly
Üçin ulanylýar Islendik sahna
Function Kölege; Bezegli
Bukja Içinde PVC guty we daşynda karton guty
Eltip bermegiň wagty Kör etmek üçin 1-3 gün, çaga dogurmak üçin 4-7 gün töweregi
Eltip bermek usuly FEDEX / UPS

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habarnamamyza ýazylyň

  Önümlerimiz ýa-da bahalandyryjylarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  Bizi yzarla

  sosial mediýamyzda
  • sns01 (1)
  • sns02 (1)
  • sns03 (1)
  • sns05