Custöriteleşdirilen öçürilen elektrik iki gatly zebra körleri Suw geçirmeýän poliester matasy Mugt garalýan rolikli körler

Gysga düşündiriş:

Model: Y.ZG

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

0E6A1638

YZG matasy gowy kölege effekti bilen häsiýetlendirilýär, kölegäniň derejesi 100% -e ýetip biler, ultramelewşe şöhlelerini netijeli kesip biler we güne päsgel berip biler we belli bir derejede suw geçirmezlige eýe, hapalanmak aňsat däl we esasan okuwlarda ulanylýar, ofisler, otaglar we ş.m.

Bu YZG matanyň güýçli seçimliligi bilen jemi sekiz reňk bar. Gaty reňk däl. Closelyakyndan göz aýlasaň, içinde nagyşlar bar we reňki birneme durnukly.

yzg

Önümiň ulanylyşy

0E6A1654
0E6A1653

YZG matasy el degirmek üçin tekiz we näzik duýulýar we galyň mata sebäpli perdeleriň asyl ýumşaklygyny ýitirmeýär. Yarüplük hem gaty güýçli, nagşy düşnükli we owadan, bezegi güýçli, mata seresaplylyk bilen bezelendir we gaty arassa we arassalamak aňsat.

Perdeleriň hilini üpjün etmek üçin alýumin garyndysyndan ýasalan gapagy we aşaky hasany üns bilen saýladyk. Bu diňe bir perdeleriň estetikasyny ýokarlandyrman, eýsem perdeleriň hyzmat möhletini hem artdyrýar. Uzyn perde matasynyň agramy sebäpli dörän egilme täsirinden gaça durmak üçin diňe daşky gabyk däl, eýsem alýumin garyndysyndan ýasalan içki tegelek turba hem ulanylýar.

0E6A1656
0E6A1655
0E6A1652
0E6A1651

Siziň üçin gabat gelýän çyzgylarymyz ak POM monjuklary we tutawaçlarydyr. Elbetde, başgalara mätäç bolsaňyz, aç-açan çyzgylar we demir çyzgylar bilen üpjün edýäris. Şeýle hem, elektrik perdeleri we simsiz perdeler edýäris.

Zebra körleri tehniki parametrleri

Marka ady SISHENG
Gelip çykyşy CN (gelip çykyşy)
Önümiň ady Zebra körler (YZG)
Nusga Gorizontal
Material 100% poliester mata
Custöriteleşdirilen ululyk Iň giňligi: 3m; Maks beýikligi: 4m
Reňk Modeller hökmünde
Açmak we ýapmak usuly  Upperokarky we aşaky Bi bölünişigi Açyk
Gurnama görnüşi Daşarky gurnama / Gapdal gurnama / Gurlan / Şift gurmak
Işleýiş Bellenen: Gollanma; Meýletin: Motorly
Üçin ulanylýar Islendik sahna
Function Kölege; Bezegli
Bukja Içinde PVC guty we daşynda karton guty
Eltip bermegiň wagty Kör etmek üçin 1-3 gün, çaga dogurmak üçin 4-7 gün töweregi
Eltip bermek usuly FEDEX / UPS

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habarnamamyza ýazylyň

  Önümlerimiz ýa-da bahalandyryjylarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  Bizi yzarla

  sosial mediýamyzda
  • sns01 (1)
  • sns02 (1)
  • sns03 (1)
  • sns05