Garaňky Zebra körleri gije-gündiz rolik kölegeleri goşa gatlak perdeler matasy

Gysga düşündiriş:

Model:ZG

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

0E6A0549

ZG-iň bu matasynyň häsiýeti öçürilen matadyr we giň pyçakdyr. Şol sebäpli uly penjire görnüşinde ulanylýar we has gowy bezeg täsirine eýe. Livingaşaýyş otagynda, okuw otagynda, ýatylýan otagda we ş.m. ulanmak üçin has amatly.

Bu ZG matanyň saýlamaly jemi ýedi reňki bar we matanyň ýokary reňk doýgunlygy, ýalpyldawuk we görüş effekti bar.

ZG

Önümiň ulanylyşy

0E6A0819
0E6A0825

ZG matalarymyz birkemsiz kesilýär, goşmaça sapaklar bolmaz we ýüplük çyzyk bolmaz
100% kölege gazanmak üçin ZG matasy has galyň, bu bolsa indiki arassalamak üçin has amatlydyr. Suwda nemlendirilen mata bilen aňsatlyk bilen süpürip bilersiňiz.

Perdeleri has berk, has çydamly we estetiki taýdan ýakymly etmek üçin alýumin garyndysynyň örtüklerini we aşaky çybyklaryny ulanýarys. Perdäniň içindäki tegelek turba güýçli göterijilik ukybyna eýe bolan alýumin garyndy materialyndan ýasalýar we çekişiň kartoçkasy ulanylýar. ýüpüň gysylmagy hadysasyz.

0E6A0828
0E6A0805
0E6A0801

Perde çyzgylarymyz tutawaç bilen enjamlaşdyrylandyr. POM çyzgy monjuklary üçin perde ýerine ýetirilýär. Zerur bolsa, aç-açan çyzgy monjuklaryny we demir çyzgy monjuklaryny berip bileris. Elektrik perdeleri we simsiz perdeler gerek bolsa, size hem berip bileris.

Zebra tehniki parametrleri kör edýär

Marka ady

SISHENG

Gelip çykyşy

CN (gelip çykyşy)

Önümiň ady

Zebra körler (ZG)

Nusga

Gorizontal

Material

100% poliester mata

Custöriteleşdirilen ululyk

Iň giňligi: 3m; Maks beýikligi: 4m

Reňk

Modeller hökmünde

Açmak we ýapmak usuly

Upperokarky we aşaky Bi bölünişigi Açyk

Gurnama görnüşi

Daşarky gurnama / Gapdal gurnama / Gurlan / Şift gurmak

Işleýiş

Bellenen: Gollanma; Meýletin: Motorly

Üçin ulanylýar

Islendik sahna

Function

Kölege; Bezegli

Bukja

Içinde PVC guty we daşynda karton guty

Eltip bermegiň wagty

Kör etmek üçin 1-3 gün, çaga dogurmak üçin 4-7 gün töweregi

Eltip bermek usuly

FEDEX / UPS


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habarnamamyza ýazylyň

  Önümlerimiz ýa-da bahalandyryjylarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  Bizi yzarla

  sosial mediýamyzda
  • sns01 (1)
  • sns02 (1)
  • sns03 (1)
  • sns05