Biz hakda

Biz kim

Kompaniýamyz ilki bilen hiliň, üznüksiz innowasiýa, ilki bilen hyzmat we bitewiligi dolandyrmak ýörelgelerine eýerdi. Ol "dogruçyl bolmak, tutanýerli işlemek we size ýokary hilli önümler getirmek" iş ýörelgesine eýerýär we "ilki bilen müşderä gönükdirilen" işewürlik pelsepesine eýerýär. , "Bütewilik, jebislik, yhlas we göreş" kärhanasynyň ruhy medeniýetini wagyz etmek we sarp edijileriň göwnünden turýan ýokary hilli önümler we yhlasly we hünär hyzmatlary bilen halky üpjün etmek üçin ýadawsyz işlemek. Baý marketing tejribesi, korporatiw strategiki dolandyryş we zehin artykmaçlyklary bilen kompaniýa yzygiderli gözleýär we öňe gidýär we perde bölek satuwynyň ösüşine goldaw berýär. Specialöriteleşdirmegiň we diwersifikasiýa etmegiň paralel ýolunda yzygiderli we yzygiderli öňe bararys we iň zerur önümleri we hyzmatlary iň zerur sarp edijilere ýetireris. Biz köp işleýäris. Professional, has gowy önümlere we gowy hyzmatlara ynanýarys. Dünýäde ýeňiş gazanmak ýagdaýyny döretmäge kömek eder.

“Shaoxing Sisheng Window Bezeg Co., Ltd.”taýýar örtükleri, matany kör we kör bölekleri öndürmekde ýöriteleşýär. Bizde dürli görnüşli zebra körleri, rolikli körler, şangrila körleri, wenetiýa körleri we ş.m. bar. 2016-njy ýylda döredildi. Häzirki wagtda kompaniýa henizem ösüş etabynda. Zawodda ýokary hilli kör matalar, esbaplar we ajaýyp kesiş tehnologiýasy bar. Birnäçe ýyllap üznüksiz ösüş we täzelik bilen önümler esasy elektron söwda platformalaryna ýaýrady.

sxss

Biz näme edýäris

SişengDürli görnüşli kör matalar we taýýar körler üçin hünärmen öndüriji. Müşderilere iň ýokary hilli hödürlemek bilen bir hatarda, köp sanly kör matany öndürýäris. Mundan başga-da, ýokary hilli komponentler bilen körler ýasadyk. Körler we matalar içerki we daşary ýurt bazarlarynda satyldy. Esasy önümler bazarda giňden tanalýan zebra körleri, Şangri-la körler, rolikli körler, bal arylary we ş.m.
Programma meýdançalarynda öý bezegi, myhmanhanalar, söwda merkezleri, hassahanalar, ofis binalary, mekdepler we ş.m.


Habarnamamyza ýazylyň

Önümlerimiz ýa-da bahalandyryjylarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
  • sns01 (1)
  • sns02 (1)
  • sns03 (1)
  • sns05